Onze vereniging

Geschiedenis

Na de oprichting op 7 april 1981 van de COM sv Zoetermeer werd na enige omzwervingen in 1987 een eigen clubhuis in gebruik genomen. De bouw hiervan werd ingegeven door de onderlinge band tussen mariniers en de behoefte aan een eigen schietlocatie en is voor een belangrijk deel in eigen beheer gebouwd door de 30 leden van het eerste uur. De officiële opening werd verricht door Generaal-Majoor der Mariniers T.Rudolphie. Aanwezig bij deze opening waren ook burgemeester Hoekstra en mevrouw Erica Terpstra.

Certificering

Na het schietincident in Alphen a/d Rijn op 9 april 2011 waarbij een lid van een schietsportvereniging was betrokken is door het Ministerie van Justitie de wet en regelgeving met betrekking tot de schietsportverenigingen aanzienlijk verscherpt. Een van de maatregelen die werd genomen betrof een verplichte certificering voor alle 800 schietverenigingen in Nederland die in december 2014 afgerond moest zijn. Om aan alle gestelde eisen te voldoen is een traject vooraf gegaan waarin zaken op het gebied van veiligheid, milieu, registratie van schutters en introducés grondig moest worden doorlopen.

Op 15 november 2013 werd door directeur S.Duisterhof van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) het Certificaat “KNSA Basis Certificering” aan de COM sv Zoetermeer uitgereikt.

Schietsportvereniging met een speciale traditie.

De schietsportvereniging Contact Oud Mariniers Zoetermeer is een vereniging opgericht door oud mariniers. Naast oud mariniers en marinepersoneel zijn er leden die niet bij de marine hebben gediend, maar zich wel tot deze vereniging voelen aangetrokken. Iedereen bij de COM sv Zoetermeer voelt zich prima thuis in de gemoedelijke sfeer en neemt deel aan allerlei activiteiten op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau.

Het onderscheid tussen deze en andere schietsportverenigingen is de speciale sfeer van de oude marinierstraditie die in het gehele verenigingsgebouw tot uiting komt. De leden willen de ervaringen, die zij bij het Korps hebben opgedaan, ook na hun diensttijd met elkaar delen en elkaar niet uit het oog verliezen. Een gevleugeld gezegde is dan ook: “Eens marinier, altijd marinier” .

Wat heeft de COM sv Zoetermeer u te bieden.

  • Een vaste wekelijkse schietavond op de donderdag ter beoefening van de schietsport (klein kaliber);
  • Instructie en begeleiding van de schietsport voor beginners en gevorderden;
  • introducés en nieuwe leden kunnen gebruik maken van de wapens van COM sv. Zoetermeer. Ook na langdurig lidmaatschap, is het niet verplicht om zelf een wapen aan te schaffen.
  • Deelname aan interne competitie en externe wedstrijden, zoals onderlinge COM- schietwedstrijden;
  • Een gezellige “soos” waar u zich na het schieten kan ontspannen;
  • Gezellige vereniging met gemêleerd gezelschap van zowel jong en oud, man of vrouw (huidige ledental 70);
  • Een vereniging die naast het schieten jaarlijks diverse festiviteiten organiseert.
  • Alle banen zijn voorzien van een goede ventilatie, gescheiden schietpunten, en prima baanverlichting.
  • De COM sv Zoetermeer beschikt over 4 banen van 10 meter voor klein kaliber pistool of revolver en 5 banen van 12 meter voor klein kaliber geweer of karabijn.
  • Alle banen zijn voorzien van automatisch schijventransport.

Wat is sportschieten

De schietsport is een sport waarbij een goed resultaat vooral afhangt van discipline en concentratie. Leeftijd, kracht, grootte of snelheid hebben nauwelijks invloed op het resultaat. Voortdurende oplettendheid bij elk aspect van een schiethandeling en de bereidheid om te trainen en te leren tijdens oefeningen en wedstrijden is een voorwaarde voor succes. De COM sv Zoetermeer leert alle nieuwe leden de algemene basistechnieken van het schieten. Daarna volgt het fijnslijpen van technieken die het beste passen bij een bepaalde schutter. Schieten is een voortdurende strijd met jezelf om je te verbeteren. Het boeken van een beter resultaten geeft voldoening.

Een nevenaspect van het schieten in verenigingsverband is het gezelligheidselement. Er wordt veel aandacht geschonken aan het bevorderen van een goede onderlinge saamhorigheid, een gezellige sfeer en belangstelling voor gebeurtenissen in de familiekring van de leden.